Tees Cruz Schedule 80 Fittings. UPVC - CPVC

Descripción Técnica

Tipo: Soc x Soc x Soc x Soc
Material: UPVC, CPVC
Medidas: 2", 3" y 4"
Norma: ANSI, DIN

Standard: ANSI SCH80


Solicitar cotización

Medidas Standard ANSI

Size
A
B
C
H
M
L
2"
2.387
2.369
1.5
3
3-1/16
6
3"
3.516
3.492
1.875
3-15/16
4-9/32
7-7/8
4"
4.518
4.491
2.250
4-7/8
5-1/4
9-3/4

Marcas